'
Editie: 1919, pagina 75
In plaats van Oostenrijk-Hongarije werd de titel van dit kaartblad veranderd in Donaulanden, met zoveel mogelijk de jongste staatkundige toestand. In het voorwoord staat: ‘De harceering van het gebied van Klagenfurt geeft het terrein aan waar bij volksstemming tusschen Oostenrijk en Joego-Slavië zal worden gekozen. Dat ook in het landschap Teschen (bij den boven-Weichsel), twistappel tusschen Polen en Tsjecho­Slowakië, volksstemming zal worden gehouden werd pas te laat bekend.’ Dat gebied is wel met een rood streeplijntje omgrensd. Hoewel het bijkaartje van het Karstgebied al in de zeventiende editie van 1906 werd opgenomen, wordt nu pas in de legenda van de hoofdkaart verklaard welke signaturen voor ondergrondse rivierlopen en brede gruisbeddingen er worden gebruikt. Op de etnografische kaart van de Donaulanden zijn de grenzen van de Donaumonarchie (rood) en de interne grens tussen Oostenrijk en Hongarije (een zwarte streepjeslijn) weggehaald. Het is jammer dat de nieuwe grenzen er niet op staan; zo is niet te zien welke groepen niet binnen hun ‘eigen’ staat terecht zijn gekomen, ondanks de Wilson-doctrine.