'
Editie: 1919, pagina 78
De titel van het kaartblad Rusland werd veranderd in Oost-Europa, omdat Polen en Finland er niet langer deel van uitmaken. Zo’n beetje de enige grens die met zekerheid op deze kaart staat is de oostgrens van de nieuwe staat Finland. En zelfs die zal zich later nog wijzigen, wanneer Finland toegang krijgt tot een haven aan de Barentszzee (Petsamo). Ook de grenzen tussen Polen en Duitsland staan aangegeven, inclusief de volksstemmingsgebieden bij Oost-Pruisen en Silezië. Afgaande op het schrifttype voor onafhankelijke staten (hoofdletters), zijn niet alleen Finland en Polen maar ook de Oekraïne nu onafhankelijk van Rusland.