'
Editie: 1877, pagina 12
Op de kaart van Nederland valt het ‘Onzijdig gebied van Moresnet’ op, dat onderaan Vaals bungelt: van 1815-1830 was het een Nederlands-Pruisisch condominium, van 1830-1919 een Belgisch-Pruisisch condominium. Vanwege de waardevolle zinkmijn wilde men er de (gedeelde) controle over houden. Ook valt op de dam naar Ameland (een eerste stap om de Waddenzee deels te gaan inpolderen) en de door de duinen aangelegde Nieuwe Waterweg bij Rotterdam.