'
Editie: 1877, pagina 66
Azië staatkundig: West- en Oost-Toeran zijn verzamelnamen voor de staten van in deze gebieden woonachtige Turkse volkeren. Oost-Toeran had zich in 1869 onafhankelijk gemaakt van China. Het Chinese Rijk is opgedeeld in het eigenlijke China en buitengewesten zoals Tibet, Kokonorië, Mongolië en Mantsjoerije. Op de bijkaart van India staat wel de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, vermeld.

In 1875 schreven George Escher en Johannis de Rijke een rapport over de zandbanken in de Whangpoo (Huangpu) rivier, een zijrivier van de Jangstekiang (Chang Jiang) waaraan Sjanghai (Shanghai) ligt. Vóór de monding van de Huangpu in de Jangtse lag een zandbank, die men in het Engels de Woosung Bar noemde. Dat is waarschijnlijk de reden voor de weergave van de niet-bestaande Woesong eilanden voor de mond van de Jangtse op deze kaart.