'
Editie: 1877, pagina 87
Nederlands-IndiĆ«: De afkorting ‘O.N. Mijn’ bij Banjermasin verwijst naar de Oranje-Nassau steenkoolmijn, vanwege het Nederlands-lndisch gouvernement door middel van dwangarbeid ontgonnen. ‘Omb.veld’ bij Padang verwijst naar de kolenmijn van Ombilien. De naam Soenda zee is een alternatief voor de Javazee. De kaart van Java bevat de eerste spoorlijnen op dat eiland en de grote Postweg (van Anjer (Anyer) naar Banjoewangi (Banyuwangi), met een parallelweg van Soerabaja (Surabaya) naar Djokjokarta (Yogyakarta). Het lijkt net of er een kanaal van Buitenzorg naar de Baai van Batavia loopt. Dat is echter niet juist aangegeven: van west naar oost lopen er tussen Batavia en Buitenzorg een weg, de rivier de Tjiliwoeng (Ci Liwung), een tweede weg en een spoorweg, die echter in Batavia hoort te eindigen in plaats van aan de kust.