'
Editie: 1884, pagina 94
Ook op de kaart van Zuid-Amerika natuurkundig zijn nu drie dieptezones in de zee onderscheiden, met grenzen in vademen.

Op de kaart Zuid-Amerika staatkundig is te zien dat de grens tussen Colombia, Venezuela en Ecuador veranderd is, waardoor het eerste land nu een deel van de bovenloop van de, nieuw ingetekende, Rio Negro beheerst en ook aan de Casiquiare grenst. Westelijk van het meer van Maracaibo is de grens Venezuela-Colombia gewijzigd. Bolivia kreeg een deel van de Peruaanse Chaco erbij. In het zuiden van Braziliƫ is de plaats Blumenau ingetekend, waar veel Duitse kolonisten waren neergestreken. Chili heeft nu ook de zuidelijke provincie van Peru bezet in de Atacama-woestijn. Peru heeft zijn grens met Ecuador noordwaarts verlegd.
Op dit kaartblad is nu ook een kaartje van CuraƧao opgenomen. In het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap van 1882 was daar een kaart van opgenomen, en die heeft Bos als bron gebruikt. Behalve de ‘Piscatores baai’ (Piscadores baai) zijn alle plaatsnamen namelijk op dezelfde manier geschreven, met de uitzondering ‘Faikbaai’ – dat was moeilijk te lezen op de bron; men bedoelde Fuik baai. In de 17de druk is dat verbeterd. Ook de afkorting ‘Z’ voor Zoutpannen nam Bos van deze bron over. Alleen staat een verkeerde schaal bij de kaart aangegeven: er staat 1:100.000; dit moet 1:1 miljoen zijn.