'
Editie: 1893, pagina 110
Het nieuwe aan Afrika gewijde halve blad XLVIIa bevat weer een type-landschap: het Nijldal beneden Sioet (Asyut). De schaal ervan is 1:275.000 en het toont de irrigatiekanalen, die bij overstroming door de Nijl gevuld worden. De kaart van de verkeerswegen in Afrika toont bevaarbare rivieren, (ontworpen) spoor-, karavaan- en andere wegen en gebieden waar bepaalde betaalmiddelen gebruikelijk zijn. De kaart laat zien dat men bezig is de Senegal- en Niger-rivieren met een spoorweg te verbinden, tevens het plan om Vivi aan de monding van de Kongo met Léopoldville te verbinden om de stroomversnellingen aan de benedenloop van de Kongo te omzeilen. Bovendien geeft de kaart plannen weer om de spoorlijn van Kaapstad naar Kimberley – op de vorige detailkaart uit 1885 liep die nog pas tot Beaufort-West – tot aan de Zambezi te verlengen. Ook de spoorlijn van het niet aan zee gelegen Transvaal naar de zeehaven Lourenço Marquez (Maputo) is aangegeven, maar die zou pas in 1895 gereed zijn. In Algerije is het spoorwegnet westwaarts uitgebreid tot Tlemcen, zuidwaarts tot Aïn Sefra (zuidelijk van Oran); het lijkt op de kaart of Constantine niet met de lijn naar Tunis verbonden is, maar dat was in werkelijkheid wél het geval. In Egypte zijn de spoorlijnen van Sues naar Kaïro, Alexandrië en Sioet (Asyut) aangegeven; de laatste staat nog niet op de kaart van het Nijldal.

De kaart van Zuid-Afrika op de schaal 1:10 miljoen was nodig geworden vanwege de toenemende spanningen tussen Groot-Brittannië en de Zuid-Afrikaanse republieken waarmee Nederland zich verbonden voelde. Sedert de zevende editie van 1885 had er geen detailkaart van Zuid-Afrika in de atlas gestaan. De nieuwe plaats Johannesburg staat hier voor het eerst vermeld. Van ‘d’Urban’ (Durban) is een spoorlijn over de ‘Drakensberge’ naar de Oranje Vrijstaat aangelegd (Harrismith) en een vertakking naar Newcastle (dichtbij Utrecht); naast Kaapstad zijn nu ook East London, Port Elizabeth en Port Alfred door middel van spoorlijnen met het binnenland verbonden, tot aan Pretoria. De ‘Zand P. Bergen’ in het noordwesten van Transvaal moeten de Zoutpanbergen zijn.