'
Editie: 1893, pagina 118
Het nieuwe blad XLIXa met thematische kaarten van Noord-Amerika toont onder andere de verkeerswegen, met een aantal spoorlijnen die tot nu toe niet op de kaart van de Verenigde Staten stonden: de spoorlijn langs de westkust van Los Angeles naar Olympia – hij liep ook door naar Seattle, dat nu voor het eerst op de kaart prijkt – de lijnen van Chicago naar het zuiden en naar Toronto/Ottawa, de verbinding van Quebec met Halifax; de lijn van Denver naar het zuiden loopt nu door tot Mexico City via El Paso.

De kaart van de kust bij Portland past bij die van de kustvormen van Europa; alleen is de schaal 1:250.000 in plaats van 1:1,5 miljoen. De dieptelijnen met een waarde van 10 en 40 zijn waarschijnlijk uitgedrukt in vademen. Het gebied van Kaap Hatteras is ongeveer zo groot als Nederland, en zou er gespiegeld en een kwart slag gedraaid ook qua vorm mee overeenkomen. De schaal is ongeveer 1:1 miljoen.Het kaartje daaronder brengt de ‘Cotton Belt’ in beeld, bedoeld zal zijn het percentage van de totale agrarische inkomsten per county dat met de katoen wordt verdiend.

Ook de kaart van New York heeft de schaal 1:250.000. Brooklyn is nog een aparte stad, Morrisania is het begin van de bebouwing van wat later de Bronx zou worden. Er lijkt al een tunnel onder de East River te lopen. Zuidelijk van Coney Island lijkt het ondiep (minder dan vijf vadem), zodat daar mogelijk baggerwerkzaamheden nodig zijn geweest. Het riviertje Arthur’s Kyll dat Staten Island van de kust scheidt heeft een Nederlandse soortnaam (vergelijk Dordtse Kil). Tenslotte is er de kaart van de groei van Chicago, waar de verschillende tinten de bouwperiode aangeven. Helaas kan men niet in één oogopslag zien wat de meest recente delen zijn, daarvoor hadden de tinten van donker naar licht moeten oplopen.