'
Editie: 1893, pagina 67
Op de op dezelfde schaal nieuw getekende kaart van Oostenrijk-Hongarije heeft men de Hongaarse namen waar men dat nodig achtte omgespeld of getranscribeerd. Op die manier kunnen ze goed uitgesproken worden: Debretzin (Debreczin), Moenkatsj (Munkacz), Maros Wasjarhely (Maros Vasarhely), Siget (Sziget), Mohatsj (Mohacz), Segedin (Szegedin), Tsjaba (Czaba) en Ketsjkemet (Kecskemet). Maar bij als Duits of Italiaans ervaren namen gaat men terug naar de officiële spelling: Sjemnitz wordt Schemnitz, Kasjau wordt Kaschau Skoetari wordt Scutari. In de andere naamsveranderingen is geen systeem gevonden: in Servië wordt Kragojewatz nu Kragoejevats en Kroesjewats nu Kroesjovats. In Turkije wordt Nowibazar nu Novipazar, Prisjtina nu als Pristina gespeld. Westwaarts van Kaschau is nu ook een spoorlijn langs de rivieren Bernad en Waag opgenomen. In plaats van de kaart van het stroomgebied van de Donau is er nu een bijkaartje van de staatkundige indeling van de Habsburg-monarchie. Bosnië maakt daar formeel geen deel van uit, maar is nog een Oostenrijks protectoraat.