'
Editie: 1899, pagina 107
Op de kaart van de Padangse Boven- en Benedenlanden is nu Sawahloento (Sawahlunto) ingetekend, de plaats waar de Ombilien kolenmijn lag. De Bataklanden worden blijkbaar geleidelijk onder Nederlands bestuur gebracht, een deel ervan is al bij de residentie Oost-Sumatra of het Gouvernement Sumatra’s Westkust gevoegd. Nu Malakka ook wordt gekarteerd, blijkt dat er daar al een viertal spoorlijnen van de kust naar het binnenland lopen. Op Borneo is de grens met Noord-Borneo nu goed gedemarceerd. In het centrum van Celebes zijn de grenzen tussen het Gouvernement Celebes en de twee residenties gewijzigd.