'
Editie: 1899, pagina 129
Bij Zuid-Amerika is er in plaats van de kaart van Suriname – die naar het volgende blad is verhuisd – nu een landbouwkaartje van Zuid-Amerika opgenomen dat aansluit op een soortgelijk kaartje van de Verenigde Staten op blad XL. De donkerbruine kleur op dit kaartje ontstaat bij combinatie van de signaturen voor koffie en tabak. Met tekst is de verbreiding van de wijnstok, maté, kinabomen, maniok en ‘caoutchoucbomen’ (rubber) aangegeven. Op de kaart van Noord-Amerika staatkundig heet de hoofdplaats van Trinidad Porte d’Espana, op de kaart Zuid-Amerika heet het Port of Spain.