'
Editie: 1902, pagina 105
Java staatkundig: Hierover merkt Bos in de inleiding het volgende op: ‘De kaart van Java geeft de nieuwe staatkundige verdeeling; door hier het steeds aangroeiend aantal tramwegen weg te laten, meenden wij de duidelijkheid te bevorderen, die in de laatste uitgaven reeds iets te wenschen overliet.’ De residentie Krawang is bij die van Batavia gevoegd, de residentie Tegal is bij Pekalongan gevoegd, en Bagelen bij Kedoe, de residentie Djepara (Japara) is in die van Semarang opgegaan, en Probolinggo is gecombineerd met de residentie Pasoeroean (Pasuruan). De stad Probolinggo is met Djember (Jember) verbonden per spoor en met Banjoewangi (Banyuwangi). Malang heeft nu een spoorverbinding met Blitar. Het zwarte kruisje bij Ambarawa op Midden-Java geeft waarschijnlijk de plaats van het fort Willem I aan.