'
Editie: 1902, pagina 60
Duitsland natuurkundig: Op deze kaart is het in 1899 gereed gekomen Dortmund-Eemskanaal voor het eerst ingetekend. Het kanaal was gebouwd om de Duitse kolen concurrerender te maken met de Britse kolen, vanwege de te realiseren lagere transportkosten over het water. Ook zou het voor de hoogovens in het Ruhrgebied nodige ijzererts goedkoper in te voeren zijn.