'
Editie: 1902, pagina 84
Spanje en Portugal: Het detailkaartje van de Straat van Gibraltar is vervangen door een neerslagkaart van Spanje. De nieuw getekende hoofdkaart heeft nu ook de schaal 1:3 miljoen net als de andere van West-Europa; het spoorwegnet is uitgebreid en heeft een veel duidelijker signatuur. Het Iberisch Bronnenland is qua naam veranderd in het ‘Iberisch Randgebergte’. De grens van Spanje met Portugal is zuidelijk van de Taag op drie plaatsen gestreept; men heeft dus een geschil over het verloop ervan.