'
Editie: 1908, pagina 112
Op de kaart van Sumatra is de residentie Djambi opgenomen, ingesteld in 1906. De residentie Tapanoeli is onttrokken aan het Gouvernement Sumatra’s Westkust. Bij de kaart van de Padangse Boven- en Benedenlanden zijn de tot dan toe in het vage gehouden oostgrenzen van dit gouvernement nu gedemarceerd, gevolg van de pacificatie van het gebied ten oosten ervan. In 1907 zijn de Bataks onder hun priestervorst Singamangaradja verslagen en is hun gebied gepacificeerd: daar wordt de plaats Pematang Siantar ontwikkeld. De plaatsen Poerba (zeventiende druk) en Sariboe Dolik geven hetzelfde oord aan. De grens tussen Broenei en Serawak is verdwenen, blijkbaar was het verloop ervan nog controversieel.

Op Celebes is de regio tussen Donggala en Poso sterk veranderd: er zijn daar tien nieuwe plaatsnamen opgenomen. De residentie Ternate is niet langer verantwoordelijk voor het oostelijk deel van het eiland Celebes, dat nu ook onder het Gouvernement Celebes en Onderhorigheden zal vallen.