'
Editie: 1908, pagina 118
In Rhodesië is de spoorlijn doorgetrokken tot Lusaka. De Britten zijn iets noordwaarts opgerukt in Kenya bij het Rudolfmeer. Om de stroomversnellingen stroomop van Stanleyville in de Kongorivier te omzeilen is er een spoorweg omheen aangelegd. De zuidelijke startplaats hiervan is Ponthierville gedoopt; Ponthier was een militair van de Force Publique, de legermacht van de Kongostaat van Leopold II. Ponthierville heette voorheen Kirundu. Volgens de kaart heeft in Voor-Azië de Hedjaz-spoorlijn Aleppo bereikt. In 1912 zou ook de Bagdadbaan Aleppo bereiken. In Tunis is de spoorverbinding tussen Bone in Algerije en Sfax die de hoofdkaart suggereert, volgens de bijkaart alleen nog maar gepland.