'
Editie: 1908, pagina 128
Op de plattegrond van New York is de aanduiding ‘Graeter New York’ in de legenda van de zeventiende druk keurig verbeterd in ‘Greater New York’!