'
Editie: 1908, pagina 137
Er is een nieuwe grens met BraziliĆ« aangegeven. Redacteur Niermeyer zegt daarover: ‘Zoo lang mogelijk wachten wij steeds met de bladen van de Oost en de West. Toch kon op het laatste (XLV) nog geen gebruik gemaakt worden van de kaart der expeditie-De Goeje, die thans in bewerking is. Evenwel hebben wij, met vriendelijke toestemming der Heeren De Goeje en Bisschop Van Tuinen, en met hulp der firma Smulders, hieronder een karton kunnen plaatsen, waarop de voornaamste uitkomsten der reis zij voorgesteld, ontleend aan bedoelde kaart.’

Er is een groot deel aangelegd van de spoorlijn tussen Suriname en de goudvelden, de lijn is al gekomen tot Brokopondo.