'
Editie: 1908, pagina 33
Nederland grondsoorten: de dieptelijnen in de Waddenzee en Zeeuwse wateren zijn aan de nieuwste gegevens aangepast. Ook op de hoogtekaart , de overzichtskaart en de provinciekaarten van Nederland is dat gebeurd.