'
Editie: 1908, pagina 36
Havens: Om plaats te maken voor de Waalhaven is de uitsnede van de haven van Rotterdam iets naar het westen opgeschoven. In de plattegrond van de Amsterdamse haven zijn in Amsterdam-Noord twee panden van het Van Hasselt kanaal gegraven; met het niet vergraven deel er tussenin had het ooit de bocht van het IJ moeten afsnijden, ten behoeve van een makkelijker oeververbinding tussen de stad en de gewenste uitbreiding over het IJ. Het is er echter niet van gekomen dit kanaal te voltooien. De symbolen voor (stoom)veren zijn van de kaart van Amsterdam verwijderd. Stippellijnen zijn daar nu gebruikt voor het systeem van boeien dat de vaartrichting markeert.