'
Editie: 1904, pagina 11
Op de wereldkaart zijn de belangrijkste Nederlandse scheepvaartlijnen sterk uitgebreid, zowel in de lijst als op de kaart, waar meer rode (Nederlandse) lijnen te zien zijn. Niermeyer heeft de redactie van het dagblad Scheepvaart bij de actualisering van deze gegevens betrokken. Er is een nieuwe treinverbinding tussen Tsjita en Vladivostok door Mantsjoerije heen ingetekend, met een zijtak van Harbin naar Nioe-tswang (Yinkou) en Tientsin (Tianjin). De trein van Kaapstad naar Bulawayo is doorgetrokken tot aan de Zambezi. Er is op deze kaart een speciaal legendablokje voor staten zonder koloniën geïntroduceerd, en dat impliceert dat het hebben van kolonies als de norm werd beschouwd. De arcering van de Franse en Britse gebieden in de Sahara betekent waarschijnlijk dat ze nog niet geheel onder controle zijn. Gellivaare (Gällivaare) in Zweden is op deze kaart nu per spoor met Narvik verbonden, zodat het ijzererts van de ertsberg makkelijker kan worden geëxporteerd. In West-Australië zijn spoorlijnen tussen Perth, en Menzies in het binnenland en tussen Perth, Geraldton en Northampton aan de kust, en dan landinwaarts naar Nannine gebouwd.