'
Editie: 1904, pagina 124
Noord-Amerika staatkundig: Cuba is nu als onafhankelijke staat aangegeven en Panama is los van Colombia. De Verenigde Staten hadden geprobeerd Colombia ertoe te bewegen de zone, waar het Panamakanaal gebouwd zou worden, voor altijd aan de VS te verpachten. Toen het Colombiaanse parlement dat afwees, steunden de Verenigde Staten een onafhankelijkheidsbeweging in Panama, dat zich met Amerikaanse steun van Colombia losmaakte en meteen aan de Verenigde Staten tot in alle eeuwigheid de kanaalzone verpachtte. ‘Mejico’ wordt vanaf deze druk met een x geschreven: ‘Mexico’.