'
Editie: 1904, pagina 40
Nederland overzichtskaart: bij Brussel zijn op de kaart de voorsteden in de agglomeratie opgenomen; ook bij Gent en Antwerpen is dat gebeurd. Tussen Geldrop en Weert is een spoorlijn geprojecteerd. Tussen Ede en Nijkerk is een railverbinding gelegd, evenals tussen Utrecht en Zeist. Tussen Almelo en Delfzijl is ook een nieuwe spoorverbinding geprojecteerd, door de Noordooster Locaalspoorwegmaatschappij. In Friesland zijn van Leeuwarden uit twee spoorlijnen naar het noorden gelegd, een naar Metslawier en een naar Harlingen en Franeker.