'
Editie: 1904, pagina 67
De groei van de agglomeraties geldt ook voor Parijs en nog sterker voor Londen, zoals op de kaart van Frankrijk te zien is.