'
Editie: 1912, pagina 111
De plattegrond van Soerabaja heeft een verandering ondergaan: de nieuwe haven en een complete stadswijk – die een verlegging van de spoorbaan noodzakelijk maakten – zijn gepland. Een torpedohaven is in aanleg. In de haven van Tandjong Priok bij Batavia is een tweede binnenhaven aangelegd.