'
Editie: 1914, pagina 60
Bij de inhoudsopgave staat aangegeven: ‘Voor de hoogteligging van de grenzen der kleurvlakken op de natuurkundige kaarten der landen van Europa zie men de verklaring van blad 17, de Alpen. De grens tusschen de beide groene tinten ligt op 100 M. hoogte.’ De enige kaart waaraan de hoogtelegenda nog is toegevoegd is deze van Duitsland, op andere natuurkundige Europakaarten ontbreekt hij.