'
Editie: 1916, pagina 92
De etnografische kaart van het Balkan-Schiereiland toont voor het eerst de Macedoniërs als aparte taalkundige eenheid; voordien werden ze steeds als Bulgaren beschouwd. Op de kaart wordt het gebied tussen Skopje, Bitola en Thessaloniki nu als Macedonisch aangegeven. Op kaart 8 in deze atlas, de etnografische kaart van heel Europa, worden de Macedoniërs nog niet als apart volk onderscheiden en worden ze nog als ‘Boelgaren’ aangeduid.

Op de staatkundige kaart op deze pagina wordt de staatkundige toestand van 1914 aangegeven, met dien verstande dat het gebied westelijk van de Maritza tegenover Adrianopel/Edirne in 1916 door Turkije aan Bulgarije is afgestaan.