'
Editie: 1921, pagina 109
Het traject Cirebon-Semarang was van 1897 tot 1899 door de Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) als tramlijn aangelegd, het zou tussen 1912 en 1921 omgebouwd worden tot spoorweg, maar dat is hier nog niet aangegeven. Er is een grenswijziging tussen de residenties Preanger Regentschappen en Cheribon: het landschap Galoeh met Tjiamis (Ciamis) is nu bij de Preanger gevoegd.