'
Editie: 1921, pagina 27
Wat de waarde van deze sinds 1902 opgenomen en, behalve dan staatkundig, onveranderde kaart nog is, is de vraag. Maar hij geeft wel goed de staatkundige toestand aan van Albanië. Griekenland heeft bijna geheel Thracië en de omgeving van Smyrna op de Turken veroverd, geïnspireerd door de ‘Megala Idea’, om ook Constantinopel weer in het Griekse Rijk te krijgen. Roemenië heeft Moldavië verworven.

De bijkaart van het Ruhrgebied laat niet zien dat het Rijnland door de Geallieerden tot 1930 bezet bleef.