'
Editie: 1921, pagina 44
Overzichtskaart: Het Wilhelminakanaal dat al vele edities de vermelding ‘in aanleg’ droeg, is op deze kaart eindelijk klaar, van Oosterhout tot Helmond. Maar pas op 4 april 1923 zou het officieel geopend worden. Het kanaal was belangrijk voor de kolenaanvoer voor de Tilburgse textielindustrie. De directe spoorverbinding tussen Sittard en Heerlen die op de vorige editie als gepland stond aangegeven is nu weer van de baan.

In de legenda zijn nieuwe symbolen opgenomen voor lichtschepen en voor stations voor draadloze telegrafie. Nederlandse lichtschepen lagen er op de Doggersbank, de op de kaart aangegeven Terschellingerbank, (Texel/Noorder)Haaks, Maas, Schouwenbank, en de buiten de kaart vallende Goeree en Noord-Hinder. Een zendstation voor draadloze telegrafie waren er in Scheveningen en bij Radio Assel bij Kootwijk, een ontvangststation in Sambeek bij Boksmeer (Boxmeer). Bij de Vaalserberg staat nog ‘Vierlandenpunt’, maar dat moet na de Belgische gebiedsuitbreiding waarbij Nieuw-Moresnet Belgisch werd, drielandenpunt worden.