'
Editie: 1921, pagina 50
Provinciekaarten: De forten zijn van de kaart verdwenen, zowel die van de Waterlinie als van de Stelling van Amsterdam. Ook elders, zoals bij Ooltgensplaat en Willemstad worden ze niet meer aangegeven. Het Wilhelminakanaal dat op de overzichtskaart al gereedgekomen was, staat op de provinciekaarten nog als in aanleg.

Stroomop van de Beerse Maas, bij Kuik (Cuijk), staat op de kaart: ‘doorbraak Januari 1920’: Op 17 januari brak daar ’s nachts de Valuwse Dijk door, en sloeg het water van de Maas een gat van zestig meter in de spoorweg Nijmegen-Venlo. Heel Cuijk overstroomde.