'
Editie: 1922, pagina 59
Op de staatkundige Alpenkaart staat onder Fiume (Rijeka) aangegeven dat het een vrijstaat is.