'
Editie: 1922, pagina 1
In 1922 kwam editie 27 van de Bosatlas uit. In het Nabije Oosten krijgen de nieuwe Britse en Franse mandaatgebieden vorm, en in Turkije is na het optrekken van de kruitdampen Griekenland nog even groot als voor de oorlog. Griekenland en Turkije zullen hierna tot een zeer grootschalige bevolkingsruil overgaan. De 27ste editie van de atlas was de laatste druk, die redacteur Jan Frederik Niermeyer verzorgde: ‘Na twaalf drukken van den atlas te hebben verzorgd, die in 18 jaar tijds verschenen, leg ik dezen arbeid neer, om mij op ander werk te kunnen concentreeren.’

Niermeyer geeft in de 27ste editie aan wat zijn vuistregel geweest is bij de keuze van de plaatsnamen: ‘Daarbij is de regel gevolgd den naam, die in Nederland het meest gebruikelijk is, te doen vooropgaan en daarachter zoo noodig den naam te voegen, die door de meerderheid der inwoners gebruikt wordt; alsook de officiëele benaming. Zoo zal men in Zevenburgen lezen: Klausenburg (Kolozsvar, Cluj). In de Baltische staten zijn de Russische naamvormen weggelaten, omdat die nu wel zullen uitsterven. Omtrent België is sedert jaren eenigszins anders gehandeld: in het "Vlaamsche" gebied de Nederlandsche naam voorop, in het Waalsche gebied de Fransche.’ Dat laatste klopt niet omdat de Nederlandstalige plaatsnamen in Vlaanderen in de jaren twintig ook al officieel waren.

Kritiek
In het voorwoord meldt een sarcastische Niermeyer voorts: ‘Het doet mij veel genoegen dat ik ditmaal, als een hooge uitzondering, melding kan maken van een kritische bespreking van den atlas. Dubbel doet mij dat genoegen omdat die bespreking gegeven werd door een student, die geen geografie studeert (in "Minerva" van 17 Oct.’21).’

Inhoud van de 27ste editie volgens de index
1          Halfronden, Zuidpoolgebied, Noord- en Zuidpoolgebied, Regen- en sneeuwval
2          Koloniën en wereldverkeer
            - Menschenrassen op aarde , zeestromingen
            - Dichtheid van de bevolking op aarde
3          Isothermen januari
            - Isothermen juli
            - Isothermen voor het jaar
            - Isoamplituden
            - Isobaren en windrichtingen januari
            - Isobaren en windrichtingen juli
4          Europa natuurkundig 1:15 miljoen
5          Europa Staatkundig 1:15 miljoen
6          Middel-, West- en Zuid-Europa 1:10 miljoen, Ruhrgebied, Birmingham, Londen
7          Kustvormen van Europa 1:1,5 miljoen
8          Europa Volksstammen 1:15 miljoen; Europa Dichtheid van bevolking
9          Nederland Grondsoorten 1:800.000
10        Havenwerken Rotterdam en Amsterdam 1:32.500, Neder-Rijn , IJmuiden
11        Nederland hoogtekaart 1:1,15 miljoen; hoogtekaart van de Veluwe
12        Nederland Overzicht en verkeerswegen 1:800.000
13        Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 1:400.000
14        Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel 1:400.000
14a      Aangenomen ontwerp tot drooglegging der Zuiderzee
15        Gelderland en Noord-Brabant 1:400.000
16        Zeeland en Limburg 1:400.000
17        Alpenkaart 1:3 miljoen hoogtekaart, Geologische kaart van de Alpen
18        Duitsland natuurkundig 1:3,15 miljoen en geologische kaart Zuid-Duitsland
19        Duitsland staatkundig 1:3,15 miljoen en Thüringen
20        Zwitserland 1:1 miljoen , België 1:1 miljoen
21        Frankrijk 1:3 miljoen
22        Groot-Brittannië en Ierland 1:3 miljoen
23        Donaulanden 1:3,25 miljoen met Karst en volksstammen Oostenrijk-Hongarije
24        Oost-Europa 1:10 miljoen
24a      Verbreiding der Polen
25        Scandinavië 1:5 miljoen, Denemarken 1:3 miljoen
26        Spanje en Portugal 1:3 miljoen
27        Italië 1:3 miljoen met de Vesuvius
28        Balkan Schiereiland natuurkundig 1:3,7 miljoen
29        Balkan schiereiland staatkundig, volkenkundig, Constantinopel
30        Azië natuurkundig 1:30 miljoen; Klein-Azië 1:12,5 miljoen, Palestina 1:2,5 miljoen
31        Azië staatkundig 1:30 miljoen; Bevolkingsdichtheid
32        Zuid-Azië 1:20 miljoen met bijkaart Japan 1:10 miljoen
33        Insulinde 1:12,5 miljoen; Molukken 1:5 miljoen, Kleine Soenda-eilanden 1:5 miljoen (?)
34        Java 1:2,75 miljoen geologisch, natuurkundig en staatkundig; straat Soenda
35        Batavia, Weltevreden, Soerabaja,Smeroetop
36        Sumatra, Padangse Beneden-en Bovenlanden 1:2,5 miljoen, Padang, Noordkust, Deli
37        Borneo, Celebes 1:6 miljoen
38        Afrika natuurkundig 1:25 miljoen en Nijldelta 1:2,5 miljoen en Suezkanaal
39        Afrika staatkundig 1:25 miljoen met Algerije en Tunesië 1:10 miljoen
40        Verkeerswegen in Afrika, Nijldal beneden Sioet, Zuid-Afrika 1:10 miljoen
41        Noord-Amerika natuurkundig 1:25 miljoen met Mississippidelta en Kolenvelden
42        Noord-Amerika staatkundig 1:25 miljoen met Noordoosten van de Verenigde Staten 1:8 miljoen
43        New York, Panamakanaal
44        Verenigde Staten en Mexico1:12 miljoen
45        Zuid-Amerika 1:25 miljoen natuurkundig en staatkundig, met Curaçao 1:1 miljoen en Sint Annabaai 1:40.000
46        Suriname 1:3 miljoen, Guyana 1:12 miljoen, Midden-Amerika en West-Indië 1:12 miljoen
47        Australië 1:30 miljoen met Zuidoost-Australië 1:12,5 miljoen, en 3 riffenkaarten

De atlas bevat 44 spreads en de toenmalige prijs bedroeg f 7,90.