'
Editie: 1913, pagina 43
Provinciekaarten: De namen van gemeenten, die niet naar een dorp op hun grondgebied heten, zijn apart op de kaart aangegeven, met magere, schreefloze onderkastletters. Dat betreft: in Noord-Holland Ouder-Amstel, Nieuwer-Amstel, Weesper Karspel en Zijpe; in Zuid-Holland: Alkemade, Hof van Delft en Vrijenban; in Friesland: Achtkarspelen, Baarderadeel, Barradeel, Het Bilt, Dantumadeel, West- en Oost-Dongeradeel, Doniawerstal, Engwirden, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Gaasterland, Haskerland, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland en Nieuw-Kruiisland, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel, Schoterland, Smallingerland, Oost- en West-Stellingwerf, Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Wonseradeel , Wymbtitseradeel; in Drenthe: Zuidwolde, in Overijssel: Ambt Almelo, Ambt Delden, Ambt Hardenberg, Ambt Ommen, Ambt Vollenhove, Avereest, Zwoller Kerspel; in Gelderland: Ambt Doetinchem, Bergh, Wisch; in Zeeland Hontenisse, Stoppeldijk en Wolfaartsdijk.

In Noord-Holland is de trambaan van Banningerhorn naar Ewijcksluis voltooid. In Friesland is de tramverbinding van Drachten via Roden en Peize met Groningen voltooid.

In Limburg is een tramlijn aangelegd die Venray met de spoorlijn Nijmegen-Roermond verbindt, en er staat een nieuwe spoorlijn aan de oostoever van de Maas tussen Venlo en Nijmegen aangegeven. Dat is echter onjuist; het moet een tramlijn zijn.