'
Editie: 1879, pagina 73
Australië: De naam Australië komt nu in de kaart op de eerste plaats: Australië (Nieuw-Holland) en dekt dus ons huidige begrip van die naam. Een schaal met wassende breedtes is toegevoegd. (Port) Eucla aan de Austraal Golf (de Grote Australische Golf) was een belangrijk relaystation voor de telegraaflijn, die in 1877 tussen West-Australië en Melbourne werd geopend. Bij de interne delta van de rivier de Cooper die in Lake Eyre uitmondt, is nu ‘zogenaamd’ toegevoegd, blijkbaar vond men dat een delta alleen in zee uit kon monden. Pas in de 6de druk is dat toevoegsel weer verdwenen.