'
Editie: 1881, pagina 10
Op de halfrondenkaarten staat in Zuid-Afrika ‘Naaldk.’ voor Kaap Agulhas. Ten opzichte van de vorige editie zijn veel toponiemen toegevoegd: 'K. de Goede Hoop', 'K. van Mozambique', 'Golf v. Guinea', 'Kerguelen E.', 'Karische Zee', Spitsb.', 'K. Leeuwin', enzovoort.