'
Editie: 1881, pagina 22
Hier staat nu een overzichtskaart van Nederland in één blad, zoals we die in de huidige 54ste druk van de Bosatlas ook kennen, met verschillende kleuren voor de provincies. Wat vooral opvalt zijn de vele afkortingen bij plaatsnamen; voor de niet afgekorte versie van die namen moeten we op de provinciekaarten zijn. Het beeld wordt gestructureerd door het spoorwegennet. De streeknamen zijn eruit verdwenen; die zijn naar de provinciekaarten verplaatst.