'
Editie: 1883, pagina 1
In de jaren tachtig van de 19de eeuw volgen de verschillende edities van de Bosatlas elkaar snel op. Een jaar na de vierde editie in 1882 verscheen al weer de vijfde editie, maar van veel vernieuwingen was geen sprake.
In 1883 loopt de Salpeter-oorlog tussen Chili enerzijds en Bolivia en Peru anderzijds ten einde, en Bolivia wordt daardoor afgesneden van de zee. Op de Nederlandse provinciekaarten doen de stoomtramwegen hun intrede; voor latere redacteuren zou dit een enorme klus worden om ze up-to-date te houden. Naast geografische mijlen worden nu voor het eerst ook kilometerschalen opgenomen in de legenda: het metrieke stelsel is nu bijna overal doorgevoerd. Bijkaarten worden allengs grafisch duidelijker gescheiden van de hoofdkaart.

Inhoud van de vijfde editie volgens de index
I              Wereldkaarten
II             Isothermen
III            Zeestromingen
IV            Winden en Volken
V             Europa natuurkundig 1:15 miljoen
VI            Europa staatkundig 1:15 miljoen
VII           Nederland 1:800.000
VIII          Nederland hoogtekaart 1:1,15 miljoen
IX            Nederland Geologische kaart en landbouwkaartje
X             Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 1:500.000
XI            Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 1:500.000
XII           Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel en Gelderland 1:500.000
XIII          Middel-Europa 1:3,7 miljoen
XIV          Duitsland 1:3,7 miljoen
XV           Zwitserland 1:1,2 miljoen
XVI          België 1:1,11 miljoen
XVII         Frankrijk 1:3,4 miljoen
XVIII        Oostenrijk-Hongarije 1:3,7 miljoen
XIX          Rusland 1:10 miljoen
XX           Scandinavië 1:5 miljoen
XXI          Denemarken 1:3 miljoen
XXII         Groot-Brittannië en Ierland 1:3,7 miljoen
XXIII        Spanje en Portugal 1:3,8 miljoen
XXIV        Italië 1:3,7 miljoen
XXV        Staten van het Balkan Schiereiland 1:3,7 miljoen
XXVI       Azië natuurkundig 1:35 miljoen; Syrische kust 1:3,7 miljoen
XXVII      Azië staatkundig 1:35 miljoen; Russische grensgewesten 1:15 miljoen, Voor- en Achter-Indië 1:25 miljoen
XXVIII     Nederlandsch Oost-Indië 1:11,5 miljoen
XXIX       Java 1:3 miljoen
XXX        Afrika 1:25 miljoen
XXXI       Noord-Amerika natuurkundig 1:27,75 miljoen
XXXII      Noord-Amerika staatkundig (Midden-Amerika) 1:14 miljoen
XXXIII     Republiek Amerika 1:14 miljoen met de oostelijke kuststaten 1:3,7 miljoen
XXXIV    Zuid-Amerika natuurkundig 1:27,75 miljoen
XXXV     Zuid-Amerika staatkundig 1:27,75 miljoen met Suriname 1:4 miljoen
XXXVI    Australië (Pacific) 1:40 miljoen
XXXVII   Zuidoost-Australië, Nieuw-Zeeland 1:10 miljoen, Hawaii 1:5 miljoen

In totaal 29 spreads.