'
Editie: 1883, pagina 78
‘De kaart van Nederlandsch Oost-IndiĆ« duidt de verschillende diepte der zee door twee tinten aan’, volgens het voorwoord. Maar wat de diepte van de grenslijn is, wordt niet duidelijk. Op Borneo is het gebied van de British North Borneo Company ingetekend; dit gebied was in 1878 door de sultan van Sulu geleased aan de British North Borneo Company, met de hoofdstad in Elapoera (Sandakan). Selangan op Mindanao is herdoopt in Cota-bato.

Op Java is de spoorlijn van Buitenzorg naar het zuiden doorgetrokken tot Bandoeng. De spoorlijn van Soerabaja (Surabaya) naar Kertosono is doorgetrokken tot Surakarta, zodat Surabaya en Semarang nu per spoor verbonden zijn, ook al betreft het verschillende maatschappijen (SS en NISM). Het inzetplattegrondje van Batavia is nieuw; een plattegrond van Batavia/(D)Jakarta zal tot de zestiger jaren in de atlas blijven staan. Er is op te zien dat Batavia inmiddels een haven heeft, zodat de schepen niet meer op de rede hoeven te blijven liggen: Tandjong Priok, van 1878 tot 1883 aangelegd. De oude stad van Batavia ligt aan zee, het nieuwe bestuurscentrum in Weltevreden en het zuidelijke uiteinde in Meester Cornelis zullen hierna langzaam aan elkaar groeien. Het grote gat in de bebouwing in het centrum wordt gevormd door het Koningsplein. De loop van de spoorlijn van de oude havenmond (Kleine Boom) naar het zuiden (Buitenzorg) is hier niet correct: ten zuiden van het Koningsplein loopt hij aan de linkeroever van de rivier de Tjiliwoeng.