'
Editie: 1883, pagina 84
Op de kaart Noord-Amerika natuurkundig is een inzetkaartje van de Mississippi-delta toegevoegd op dezelfde schaal ongeveer als de deelkaarten van West-Europa: 1:3 miljoen, met daarop aangeven het alluvium, de moerassen en bayous (‘L’ = ‘Lake’ of ‘Lac’). In de 54ste druk van de Bosatlas (2012) is opnieuw een kaartje van de Mississippi-delta opgenomen, om de effecten van de orkaan Katrina aan te geven. Bij vergelijking blijkt een sterke verandering in de kustlijn.