'
Editie: 1890, pagina 34
De kaart van de spoor- en tramwegen – die laatste zijn alleen nog op de provinciekaarten te zien – is ook op een grotere schaal uitgevoerd, vergelijkbaar met de grondsoortenkaart: op de verkeerskaart is ook vermeld of het bij rivieren open water betreft, dan wel of het vaarwater alleen via sluizen bereikbaar is. Er is dus verschil tussen blauwe en zwarte waterlopen! Vaste scheepvaartverbindingen staan er ook op, onder andere de op 15 juli 1886 geopende bootverbinding Enkhuizen-Stavoren (het spoor Hoorn-Enkhuizen was al in 1885 gereed). Er zijn drie schaalstokken aangegeven in de legenda, in kilometers, in uren gaans en in geografische mijlen: een uur gaans is ongeveer 5 kilometer, een geografische mijl ongeveer 7,4 kilometer.