'
Editie: 1890, pagina 43
In Noord-Brabant is de spoorlijn van Lage Zwaluwe naar Den Bosch aangelegd (1886-1890). In de volksmond heette deze enkelsporige lijn door de Langstraat, een belangrijk leerverwerkingsgebied, de ‘halve zolenlijn’! Nieuw is de plattegrond van de haven van Vlissingen – de schaal moet 1:12.500 zijn in plaats van 1:25.000 – met loodsen, spooremplacementen, pontons, sluizen en een droogdok als voorbeeld. Met ‘kunstweg’ zal een verharde weg bedoeld zijn. In het zuiden is een tramverbinding tussen Antwerpen en Bergen op Zoom gerealiseerd.

De kaart van de benedenloop der grote rivieren op hetzelfde blad XXI heeft dezelfde schaal als die van Amsterdam en omgeving. De belangrijkste mededeling erop staat wel erg klein vermeld: ‘Beersche Overlaat. Werkt bij rivierst. + 10m AP te Grave.’ Wanneer de rivierstand bij Grave hoger kwam dan tien meter boven Amsterdams Peil, kon het blauw gearceerde gebied overstromen. Hetzelfde gold als het Maaswater tussen Hedel en Hedikhuizen te hoog stond: dan stroomde het over de Bokhovensche Overlaat en kon weer geloosd worden via de Baardwijkse Overlaat op de buitendijkse gronden langs de Maas. De bron voor de Verlegde Maas was het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 1883.

Op de kaart van de grote rivieren staan ook overlaten aangegeven die het te hoog staande water van de Waal moesten lozen, bij Heerewaarden en het Fort St. Andries. Belangrijke dijken zijn benoemd: de Zeedijk bij Nuland, de Hooge Maasdijk bij het Land van Altena en Schielands Hooge Zeedijk tussen Kapelle en Moordrecht: als die brak zou heel Holland onder water komen te staan.