'
Editie: 1890, pagina 85
Azië staatkundig: De Trans-Kaspische spoorlijn is doorgetrokken van Merw (Mari) naar Boechara (Buchoro) en Samarkand. Het khanaat Khiwa heeft blijkbaar toch nog enige zelfstandigheid teruggekregen in de ogen van Bos, want het heeft nu weer een eigen kleurtje, zij het voor een veel kleiner gebied.

Birma is veroverd door de Britten en in 1886 in Brits-Indië geïntegreerd. Men bleef zich in het noorden van het land echter verzetten tot 1890, en daar slaat de paarse tint voor het restgebied oostelijk van Assam waarschijnlijk op. Het gebied van het huidige Vietnam bestaat op de kaart uit drie verschillend gekleurde eenheden: Cochin China en Tonkin aangegeven als Franse koloniën en Annam als Frans protectoraat. In 1887 werd Cambodja onderdeel van de Franse ‘Unie van Indo-China’ samen met Annam, Tonkin en Cochin China, waarbij de grens Annam-Tonkin naar het zuiden wordt opgeschoven.