'
Editie: 1885, pagina 22
De kaart van de bevolkingsdichtheid van Europa is nieuw. De tinten hadden van laag naar hoog donkerder moeten worden, maar verder is het een goede kaart die de dichtbevolkte industriegebieden van de Midlands, Vlaandereren, Saksen en delen van de Povlakte mooi uit laat komen. In die tijd werd er al een discussie gevoerd in de kartografische vakpers of je voor een discreet verschijnsel als bevolkingsdichtheid wel een isolijnenkaart mocht gebruiken, maar daar heeft Bos zich niets van aan getrokken. Deze kaart heeft de nulmeridiaan van Ferro, de twee volgende thematische kaarten van Europa ertegenover hebben weer de nulmeridiaan van Greenwich.

De kaart Volksstammen van Europa zou in principe in de plaats moeten komen van de aparte volkenkundige bijkaartjes op de kaarten van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Oostenrijk, maar die zijn toch behouden. De onderlinge afstemming op elkaar had beter gekund. Vlamingen worden tot de Nederlanders gerekend, Walen worden wel apart genoemd.

Op de nieuwe regenkaart van Europa verklaren de namen van de gebergten mooi de ligging van regenrijke en -arme gebieden, zoals de regenarme zone oostelijk van de Oeral en van het Scandinavisch gebergte.