'
Editie: 1885, pagina 85
Azië staatkundig: Bhoetan is weer vrij verklaard; het heeft niet meer de kleur van Britse kolonie. Annam en Tonkin zijn in 1884 Franse protectoraten geworden, vandaar de lichtblauwe kleur die ze nu hebben. Bij het in 1885 tussen Spanje en Groot-Brittannië afgesproken ‘Madrid protocol’ werd de grens tussen de Spaanse Filippijnen en het onder Brits protectoraat staande sultanaat Brunei en Noord-Borneo geregeld.

Op het inzetkaartje van Zuid-Afrika zijn de namen van Stellaland en Goosen toegevoegd: boerenrepubliekjes die korte tijd na hun stichting in 1882 alweer door de Engelsen werden ontmanteld (1884). De Zuid-Afrikaanse Republiek is een gebied aan Zoeloe Land kwijtgeraakt.