'
Editie: 1891, pagina 112
Er is een nieuwe kaart van Zuid-Amerika in de plaats gekomen van de natuurkundige en staatkundige kaart, op een iets grotere schaal: 1:25 miljoen in plaats van 1:27,5 miljoen. Ecuador verloor sedert de vorige editie een deel van haar Amazonebekken aan Colombia, en Bolivia nog een deel van de Boliviaanse Andes aan Chili. Op Vuurland ligt de Darwin Berg; op de kaart is het niet duidelijk of het om een berg of baai gaat. In Chili is men bezig met de spoorwegaanleg naar het zuiden, richting Valdivia. De nu opgenomen spoorlijn van Antofagasta in Noord-Chili richting Andes eindigde bij de zilvermijn van Caracales. De bouw van de op deze kaart als voltooid aangegeven spoorverbinding over de Andes tussen Santiago en Mendoza begon in 1889, maar zou pas in 1910 gereed zijn. In Argentinië zijn ook Corrientes en Candelaria aan de rivier de Parana met het spoorwegnet verbonden. De pampa’s zijn opengelegd door spoorlijnen naar Mar del Plata en Bahia Blanca.

In Peru is Lima nu met één van de hoogste spoorlijnen ter wereld met het belangrijke mijnbouwcentrum Cerro de Pasco verbonden. De Trans-Andine spoorweg van Arequipa naar Puno aan het Titicaca meer is verlengd tot Cuzco. In Brazilië is San Salvador nu verbonden met Joaseiro, toen een belangrijk verzamelpunt van voor de export bestemde vleeskoeien aan de rivier San Francisco. De spoorverbinding Santos-Sao Paulo is per ongeluk op de kaart weggevallen, en dat ontdekt men pas acht jaar later: in de dertiende druk van 1897 wordt de fout weer hersteld. In het zuiden van Brazilië zijn zowel Rio Grande als Porto Alegre via het spoor met het binnenland verbonden. Op de grens van Brazilië en Frans Guyana is nu de ligging vermeld van Cap d’Orange ofwel onze Oranjekaap. In Venezuela verbindt een spoorlijn nu Tucacas met de steden Valencia en Barquisimeto. Westelijk van de stad Panama is nu ook de Chiriqui-lagune als Colombiaans aangegeven. In Nicaragua heeft het gebied van de Misquito-indianen een autonome status, die zou gelden tot 1894. De onleesbare naam bij het meer van Managua is Rivas.