'
Editie: 1891, pagina 34
Op de kaart van de grote verkeerswegen in Nederland, voor het eerst in de vorige druk opgenomen, zijn de grote waterwegen en de belangrijke spoorverbindingen met het buitenland met een extra groene bies aangegeven. Bij vergelijking met de kaart Waterwegen in Nederland van F. de Bas en J. Kuyper, opgenomen in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap van 1880 (dl. IV), blijkt dat al díe waterwegen een groene bies hebben waarlangs per jaar meer dan 500.000 ton aan goederen wordt vervoerd.

Wat het criterium was voor belangrijke spoorverbindingen met het buitenland is niet duidelijk gemaakt. De waterwegen vanuit Duitsland naar Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen zijn met een blauwe bies en rode bolletjes aangegeven. Je kunt mooi aan de hand daarvan de vraag laten beantwoorden welke haven het beste bereikbaar is vanuit het Duitse achterland. Enschede heeft nu ook een directe spoorverbinding met Oldenzaal.