'
Editie: 1891, pagina 82
De natuurkundige kaart van Azië is nieuw en heeft een grotere schaal (1:30 miljoen in plaats van 1:35 miljoen), en de ene bijkaart van de Syrische kust is nu opgesplitst in twee bijkaartjes, één van Palestina (1:2,5 miljoen) en één van Klein-Azië (1:12,5 miljoen). De kaart van Palestina is voor alle gezindten: de landschappen uit de tijd van de Koningen (vlakte van Sefela, Saron, Jesreël, Judea, Samaria, Galilea, Woestijn van Juda) en van het Nieuwe Testament (Bethlehem, Nazareth en het meer van Tiberias), de kruisvaarderskastelen en de pelgrimsweg van Beiroet naar Mekka: ze staan er allemaal op.

Bij de kaart van Klein-Azië blijkt dat Bos wat onzorgvuldig is met de spelling van de plaatsnamen. Op hetzelfde blad zijn er verschillen tussen de namen op het bijkaartje en de hoofdkaart! Op de hoofdkaart is de Kara sowe (Karasu) dezelfde rivier als de Westelijke Eufraat op de bijkaart. Op de hoofdkaart is in de bovenloop de Eufraat hetzelfde als de Oostelijke Eufraat of Moerad (Murat) op de bijkaart. De naam Tiensjan in Centraal-Azië wordt verklaard: Hemels gebergte.

Op de hoofdkaart is nu de Koningspunt opgenomen, het meest noordwestelijke punt van Sumatra. In één van de vele spellinghervormingen, die Nederlands Indië teisterden, wordt Celebes nu met een ‘s’ geschreven: ‘Selebes’. De Chineesche Oost- en Zuidzee zijn veranderd in de Oost- en Zuidchineesche Zee. In de Japanse wateren heeft Bos zich uitgeleefd met 17de-eeuwse Nederlandse namen: ‘Quelpart’ voor Jeju, ‘Linschoten Eilanden’ voor de noordelijke Ryukyu-eilanden, ‘Van Diemen straat’, ‘Linschoten Straat’, ‘Vulkaanbaai’. De Broughton baai aan de oostkust van Korea werd door de Britse marine rond 1790 genoemd naar de betreffende scheepskapitein. Ook de straat tussen Quelpart en Korea heeft een tijd naar hem geheten (zie de bijkaart van Japan op blad XL). Bombay ligt op deze nieuwe kaart niet meer op een vooruitgestoken eilandje ver van de kust. De tekening van de meren in Dzjoengarije is verbeterd en in de legenda zijn de woestijnen nu met een zwart puntraster aangegeven (zoals al eerder bij de nieuwe kaart van Amerika in de achtste druk). Wrangel Land heet nu Kellett Land; er was toentertijd een conflict tussen de Russen en de Amerikanen over de ontdekking. Op deze natuurkundige kaart zijn ook allemaal volksstammen opgenomen: Ostjaken, Tataren, Toengoezen, Joekahiren, Jakoeten, Tsjoektsjen, Korjaken, Kirgiezen, Turkmenen, en in Arabië de Wahabieten (die geen stam zijn maar een sekte). Aan de kust van Turkije bij de Dardanellen ligt het Turkse Baba Kaleh, ofwel het fort bij Kaap Baba (het meest westelijke punt van Azië).