'
Editie: 1891, pagina 88
Er is een nieuwe staatkundige kaart van China, Voor- en Achter-Indië op de schaal 1:20 miljoen, met een voortzetting van de Indische archipel (1:20 miljoen) en een bijkaart van Japan (1:15 miljoen). Op de kaart van Japan kan men ook de plaats van de 17de-eeuwse Nederlandse handelsloge zien (Hirado of Firando), en Nagasaki (waar onze loge op het eilandje Decima lag). Met Van der Capellenstraat, Linschotenstraat en Van Diemenstraat is Nederland goed in de Japanse vaarwaters vertegenwoordigd. De Seto-Oechi is de Japanse Binnenzee. In India, vooral langs de Koromandelkust, ziet men allemaal kleine meertjes: dat zijn de ‘tanks’, kunstmatige reservoirs ten behoeve van de landbouw en visvangst. Het Zout Gebergte tussen Lahore en Pesjawar is een gebergte waar honderd meter dikke zoutlagen dagzomen. De naam ‘Land der Ghonds’ tussen Orissa en Hindostan geeft aan dat het om ‘hill tribes’ gaat, met een Dravida-taal verwant aan het Tamil. Brits-Indië ziet er heel complex uit van wege de vele ‘native states’, die hier een donkerder kleur hebben, zoals Orissa, het rijk van de Nizam van Haiderabad, Maisoer, Radsjpoetana, Kasjmier, Goedzjarat, Bandelkand. Daaroverheen ligt een indeling in provincies, zoals Bengalen, Bombay, Madras, Centrale Provincies (en niet het foutieve ‘Centraal-prov’), Noordwest Provincies (van Agra tot Benares), Pandsjaab en Assam. Hoewel de grenzen van die provincies wel staan aangegeven, zijn alleen de namen van Bengalen, Assam, Pandsjaab en de Centrale Provincies vermeld.

In China staan nog geen spoorwegen, maar er zijn wel enkele, niet in een legenda verklaarde wegen opgenomen: van Kalgan ten noordwesten van Peking naar Oerga en de grensplaatsen Maimatschin en Kjachta en verder westwaarts naar Oeliassoetai (Uliastaj) in het Changai gebergte. Er loopt ook een weg van Lan-tsjou (Lanzhou) achter de Grote Muur naar Kami (Hami) in de Gobi-woestijn. In China zijn door middel van een onderstreping de negentien havensteden aangegeven die geopend zijn voor buitenlandse handelaren (Pak-Hoi (Beihai) aan de Golf van Tonkin, Kanton (Guangzhou), Amoy (Xiamen), Foe-tsjou (Fuzhou), Wen-tsjou (Wenzhou), Ning-po (Ningbo), Sjang-hai (Shanghai), Tsjin-Kiang (Zhenjiang),Tsi-foe (Yantai) en Tientsin (Tianjin) aan de kust, Ta-kou (Kaohsiung), Thai-wan (Tainan) en Tian-sjoei (Hsinchu) op Formosa, Kioeng-Tsjou (Haikou) op Hainan, en in het binnenland Nang-tsjang (Nanchang), Kjoe-kiang (Jiujiang), Han-kou (Wuhan), Woe-hoe (Wuhu) en Nioe-Tsjwang (Niuzhuang). Dat zullen er in latere edities meer worden, ook in het binnenland, en het fenomeen van voor buitenlanders geopende steden wordt ook tot Korea uitgebreid. Voor het eerst zijn hier de namen en grenzen van de achttien Chinese provincies opgenomen. De legenda deelt de steden in in zeer grote, grote en minder grote steden. Die worden weergegeven met respectievelijk twee concentrische cirkeltjes, een cirkel met een stip en een enkele cirkel.

Op de voorganger van deze kaart, de bijkaart van India op de staatkundige kaart van Azië in de negende druk, stond de Mount Everest aangegeven. Op deze ‘opvolger’ is dat vergeten en er staat daarvoor in de plaats de berg Gaurisangkar vermeld.

Op de hoofdkaart heeft heel Indo-China nu de paarse Franse kleur gekregen. De grens met Thailand is in het voordeel van de Fransen vooruitgeschoven tot aan de Mekong. Tonkin en Birma (hier Barma) grenzen nu aan elkaar. Een deel van Laos hoort nog aan Thailand. Boetan is gehalveerd, de oosthelft is aan China gekomen. Een deel van de bovenloop van de rivier de Salween werd grensrivier tussen Thailand en Brits-Birma. Het overgebleven noordelijke deel van Birma is nu ook door de Britten bezet. De naam Marco Pologebergte in China, deel van de Kunlun shan met toppen tot 6.300 meter, is er één die in China zelf niet gebruikt wordt. Van Calcutta is een spoorweg naar Dardsjiling (Darjiling in Sikkim) aangelegd. De Mount Everest heeft de overgang van de oude kaart van Zuid-Azië in de negende druk naar deze nieuwe kaart niet gehaald, hij is van de kaart gevallen, en het duurt tot de vijftiende editie voor de hoogste berg ter wereld weer in de atlas staat!

In het zuiden van India moet men in plaats van Gardamom Gebergte Cardamom gebergte lezen, genoemd naar de specerijen leverende kardemomplanten die er groeien.
In het westen van de kaart heeft de Russische Trans-Kaspische spoorlijn Samarkand bereikt.

In de Indische archipel is Pahang op het Maleis schiereiland nu ook deel van de Britse Straits Settlements geworden. De grootschaliger weergave van ons gebied in Nieuw-Guinea is, vergeleken met de vorige editie, weer teruggebracht tot de Vogelkop. Daaronder betekent ‘Tel. Berou’ Teloek Berouw, ofwel Golf van Berau (Teluk Berau). De naam Timorzee, die op de vorige kaarten alleen de zee tussen Timor en Australië betrof, is nu verstaan in de betekenis van ‘de zee rond Timor’. Ook het water ten westen van het eiland hoort er nu toe. Meer naar het oosten, tussen Australië en Westelijk Nieuw-Guinea, is ook de Alfoerenzee ingetekend. Het verwarrende begrip Soendazee is even van de kaart verdwenen.