'
Editie: 1896, pagina 110
Afrika staatkundig: Frankrijk heeft het achterland van het Duitse Kameroen ingenomen, evenals het achterland van het Britse Nigeria, waar Sokoto en Bornoe nu ook door de Britten bezet zijn. Leopold II breidde inmiddels zijn rijk noordoostwaarts uit, zodat het nu ook Lado en Gondokoro aan de Nijl beheerste. Deze ‘Lado-enclave’ werd door de nominale heerser van het gebied, Egypte, voor zijn leven aan Leopold II overgedragen; dat zou tot 1910 duren. De feitelijke heerser, de Mahdi, ging daar niet mee akkoord, maar de Kongostaat wist een aanval van de Mahdi af te slaan. De Britten bezetten de Gallalanden en het gebied van de Samboeroe. Verder naar het zuiden demarceren Belgen, Duitsers en Britten de grenzen van de door hen gecontroleerde, aan elkaar grenzende gebieden; de grenzen tussen Kongo en Angola moeten nog vastgelegd worden. Swaziland kreeg per abuis op de kaart dezelfde kleur als Transvaal. Voor het eerst komt de naam ‘Erythrea’ op de kaart, als Italiaanse kolonie. Ook Addis Abeba, de latere hoofdstad van EthiopiĆ« doet op deze kaart zijn intrede.